Барам гасеничар – лифт за инвалидска количка.

Информации на тел. 075 282 201.