Фирма има потреба од работник во магацин.
Инфромации на 070 216 424