Салонот за мебел Гир Риг за салонот во Охрид и производствениот капацитет, има потреба од:

  • Монтери доставувачи 

  • Монтери на мебел за во производствен погон

Кандидатите може да бидат со и без работно искуство.

Квалификации и вештини:

  • Стручност

  • Одговорност

  • Тимска работа

Вработените во компанијата ги уживаат сите права согласно закон.

Заинтересираните да испратат CV на: [email protected] или да се јават на 071 310 132 –  Павел.