ГУГО доо има потреба од работници во производство.

Повеќе информации на тел. 070/380-555