Работни задачи и одговорности:

  • Евиденција на влезни и излезни фактури
  • Изработка на понуд
  • Формирање цени
  • Водење евиденција и ажурирање на список со тековни нарачки
  • Набавка на материјал
  • Комуникација со добавувачи и купувачи

Образование, искуство, вештини:

  • ВСС – (економија, финансии, менаџмент и слично) – ќе се смета за преднос
  • Средно или напредно познавање на MS Office (Excel, Word, Outlook)
  • Средно или напредно познавање на англиски јазик (чита, пишува)
  • Искуство на слична позиција ќе се смета за предност;

Доколку сте заинтересирани, Ве молиме испратете ја вашата лична биографија “CV” на: [email protected]