Хотел „Гарден“ Охрид, има потреба од работници во кујна и келнери.

Информации на телефон: 071 357 067.