Хотел „Пела“ – Охрид, има потреба од перснонал:

  • Шанкер(ка)
  • Собарка
  • Помошничка во кујна
  • Општ парковски работник

Информации на тел. 075 484 260 или лично во хотелот.