Хотел „Пела“ – Охрид, за потребите на своето работење има потреба од работници на следните позиции:

  • Рецепционер/рецепционерка

  • Помошник/помошничка во кујна

Информации на тел. 075 484 260 во населба Св. Стефан.