Хотел „Пела“ има потреба од шанкер (ка), на неопределено работно време.

Информации на тел. 075 484-260.