Хотел Пела има потреба од:

  • Шанкерк(ка)

  • Рецепционер(ка)

Информации на тел. 075 484 260 или лично во хотел Пела во населба Св. Стефан