Хотел „Тино“ – Св. Стефан, има потреба од:

  • Келнер

  • Собарка

Инфо на тел. 046 209 340 или лично во хотел „Тино“ – Св. Стефан.

ХОТЕЛ ТИНО СВ. СТЕФАН ИМА ПОТРЕБА ОД КЕЛНЕР И СОБАРКА