Хотел „Тино Св. Стефан“ има потреба од помошник готвач.

Информации на тел. 046 209 340.