Хотел Тино Св. Стефан има потреба од работник за одржување на објектот, со познавање на водовод и електрика.

Информации на тел. 070 352 712.