Хотел Тино Свети Стефан, има потреба од рецепционер.

Информации на тел. 046 209 340.