Хотел Тино Св. Стефан има потреба од сезонски работници.

Контакт: 070 352 712.