Хотел „Тино Св. Стефан“ има потреба од шанкер со работно искуство и познавање на англиски јазик.

Тел. за контакт: 046 209 340.