Заради зголемување на обемот на работа ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ има потреба од општи работници во производство.

Информации на тел. 071 232 322