„ИНОСПЕКТАР“ ДООЕЛ – Велмеј подружница с.Лескоец, заради зголемување на обемот на работа има потреба од:

  • 2 женски лица за работа во производство во с.Лескоец и

  • 1 технолог за во производство во с.Велмеј

Телефон за контакт 071 232 322