Заради зголемување на обемот на работа „ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ“ Охрид, има потреба од општи работници за во производство.

За информации може да се јавите на 071 232 322.