АКТУЕЛНИ ОГЛАСИ:

Оглас 1: Администратор за продажба

Оглас 2: Асистент контолер во оддел за контролинг

Oглас 3: Доставувач на материјали до производна линија

Оглас 4: Планер на продажба

Оглас 5: Планер на паковен материјал

Оглас 6: Координатор за царина и транспорт