АКТИВНИ ОГЛАСИ:

Оглас 1: Биди дел од студентската програма на костал

Оглас 2: Придружи му се на тимот како Инженер на тренинг

Оглас 3: Тим Лидер за обезедување на квалитет во производство

Оглас 4: Инженер за планирање на лиени компоненти

Оглас 5: Production Planning Manager