АКТИВНИ ОГЛАСИ:

Оглас 1: ЦНЦТехничар/ Инженер

Оглас 2: Специјалист за набавки – Мехатроника

Оглас 3: Доставувач на материјали до производна линија

Оглас 4: Службеник за индиректни набавки

Оглас 5: Алатничар