Костал распишува оглас за прием на:

 Инжинер на тренинг