Костал облавува оглас за вработување на следната позиција:

Production Planner Controller