Костал објавува оглас за вработување на:

Оглас1: Quality Engineer

Оглас2: Quality Technicion

Оглас3: Advanced Quality Planning Engineer