Костал распишува оглас за вработувања на повеќе позиции:

Оглас1: Team Leader for Automation
Оглас2: Maintenance Engineer
Оглас3: Production Engineer
Оглас4: Техничар за анализа
Оглас5: Техничар за квалитет
Оглас6: Координатор за царина и транспорт