АКТИВНИ ОГЛАСИ:

Оглас 1: Оператори во производство 

Оглас 2: Менаџер на магацин

Оглас 3: Инженер за планирање на производство