КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА, КОСЕЛ, ОХРИД, РАСПИШУВА ОГЛАСИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОВЕЌЕ ПОЗИЦИИ:

Оглас1: Контролор за планирање на производството

Оглас2: Специјалист за одржување на Master data/ Master Data Maintenance Specialist