АКТУЕЛНИ ОГЛАСИ

Оглас 1: Тест Техничар (Test Technician)

Оглас 2: Планер на продажба во сектор за логистика

Оглас 3: Техничар за одржување во оддел ОBC (OBC Maintenance Technican)

Оглас 4: СМТ Техничар -Oдржување (SMT Technician – Maintenance)

Oглас 5: Инженер за обезбедување квалитет со клиенти