Костал Македонија има потреба од работници за следните работните позиции:

Оглас1:Incoming Inspection Technician
Оглас2:Setter Injection Moulding
Оглас3: Surface Mount Technology -SMT Technician