ОПЕРАТОРИ НА ЦНЦ МАШИНИ

Одговорности:

 • подготовка на парчињата за обработка, познавање на основните правила за стартување и работењето на машините
 • основно опслужување на машините за обработка со одлеаноците
 • прегледување на одлеаноците и препознавање на грешки во согласност со контролната документација
 • извршување деловни операции според барањата определени во конструкциско техничката документација
 • познавање, разбирање и пополнување документацијата на работното место
 • почитување на прописите од областа безбедност при работа и екологија
 • грижа за чисто и уредно работно место – 5Ѕ и самоодржување

Квалификации:

III. степен, насока: металопреработувачка без искуство (Машински Техничар)
IV. степен, насока: металопреработувачка без искуство (Машински Техничар)

Вештини:

 • прецизност
 • соработка со останатите
  снаодливост
 • организација на сопствената работа
 • чувство за простор и чистота

Услови за работа:

Позицијата бара користење на заштитна опрема, 40h неделно/ 8h дневно. Локација: ЛТХ Леарница ДООЕЛ Охрид – производни капацитети, работа во смени.

Останато:

 • покриени трошоци за превоз до и од работа ( во случај над 3км оддалеченост, по износ на месечен јавен превоз)
 • обезбеден топол оброк
 • додатоци на плата за сменска работа и услови за работа
 • исплата на регрес за годишен одмор согласно услови за стекнување на правото на регрес
 • исплата на новогодишен надоместок
 • награди и бонуси согласно покажани резултати

Кандидатите своите професионални биографии можат да ги испратат на: [email protected]

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 31/03/2020

Ве очекуваме!