Машински техничари/оператори на ЦНЦ во Алатница

Одговорности:

  • Машинска обработка на едноставни составни делови на алатите и справите
  • Самоодржување на машината според пропишаниот план
  • Извршување деловни операции според барањата определени во конструкциско техничката документација
  • Познавање на основните материјали и нивната топлотна обработка
  • Контрола на извршената работа како и водење на документацијата за авто контрола

Квалификации:

  • Средно стручно образование-машински техничари.

Способности:

  • Дигитално образование
  • Тимска работа
  • Читање на цртежи
  • Скиции нацрти

Нудиме можност за континуирани обуки и тренинг, како и можност за работа на машини со различни автоматизации, се работи во смени во производни капацитети. Ви следува топол оброк; додатоци на плата за сменска работа , платени трошоци за превоз од и до работно место; регрес за годишен одмор; новогодишни надоместоци;награди и бонуси согласно покажани резултати
Работиме по стандарди IATF 16949; ISO 14001; ISO 50001 и ISO 45001.

Позициите бараат користење на заштитна опрема, 40h неделно/ 8h дневно. Локација: ЛТХ Леарница ДООЕЛ Охрид – производни капацитети, работа во смени.

Сите Заинтересирани можете вашите апликации и CV да ги испратите на:
https://www.lthcastings.com/careers → (https://www.lthcastings.com/default.asp?mid=en&pid=employmentopportunities
до 21.04.2023 и во најскоро време само селектираните кандидати ќе бидат повикани на интервју. Ве очекуваме!

*Со аплицирањето кандидатите се согласуваат нивните професионални биографии да бидат задржани во базата на човечки ресурси во наредните 120 дена и нивна обработка за потребите на процесот на селекција и вработување.