Маркет „ВИПС – Ванчо Охрид, има потреба од персонал.

Информации на тел. 070 968 256 од 9 – 15 ч.