Објект „Тино“ има потреба од шанкер со работно искуство (правење коктели и сл.)

Информации на тел. 070/352-712