Паб Тино има потреба од шанкер и келнер.

Информации на тел. 071/231-499.