ПЗУ „Д-р Батоски“ – Охрид, има потреба од медицинска сестра.

Информации на тел. 046 230 079