Ресторан ЧУН има потреба од келнери со работно искуство.
Инфо на тел: 071 355 773.