Ресторан Св. Софија Охрид, има потреба од: келнери, шанкери, помошнички во кујна и готвачи.

Ангажманот е на неопределено работно време.

Информации лично во ресторанот или на тел. 070 261 573