Ресторан Тино Центар има потреба од шанкер.

Информации на тел. 071/231-499.