Стоматолошки центар „Д-р Баткоски“ – Охрид, има потреба од еден доктор – стоматолог и две медицински сестри.

Информации на тел. 046 230 079.

Стоматолошки центар „Д-р Баткоски“