Топ маркети  – Охрид имаат потреба од работници на неопределено и определено работно време.

Информации на тел. 075 453 847.