Веледрогерија „Дитрон“ дооел Охрид,д има потреба од фармацевтски техничар.

Информации на телефон: 070 394 848