Здравје - Page 2 of 38 - OhridNews
Медицината напредува, смртноста од кардиоваскуларни заболувања расте

26.02.19 11:19

Пишува: Прим Др Виктор Топалоски субспецкардиолог доктор на меднауки по кардиологија Смртноста од кардиоваскуларните заболувања со најчеста последица срцев инфаркт и мозочен уда...

Ги запознаваме ретките болести: БЕТА ТАЛАСЕМИЈА

25.02.19 22:40

БЕТА ТАЛАСЕМИЈА – Beta-thalassemia – МКБ D 561 Точната преваленца е непозната, но годишната инциденца на симптоматска Бета таласемија се проценува на 1/100000 низ це...

Ги запознаваме ретките болести: ФЕНИЛКЕТОНУРИА

23.02.19 22:36

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 или 29 дена ќе се обидеме поблиску д...

Ги запознаваме ретките болести: ХАНТИНГТОНОВА БОЛЕСТ

22.02.19 19:58

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 или 29 дена ќе се обидеме поблиску д...

Ги запознаваме ретките болести: ЦИСТИНУРИЈА

21.02.19 09:59

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 или 29 дена ќе се обидеме поблиску д...

Ги запознаваме ретките болести: ДРАВЕТ СИНДРОМ

20.02.19 09:54

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 или 29 дена ќе се обидеме поблиску д...

Ги запознаваме ретките болести: АДИСОНОВА БОЛЕСТ

19.02.19 12:29

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 или 29 дена ќе се обидеме поблиску д...

Ги запознаваме ретките болести: СПИНАЛНА МУСКУЛНА ATРОФИЈА

18.02.19 20:10

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 или 29 дена ќе се обидеме поблиску д...

Ги запознаваме ретките болести: ВИЛСОНОВА БОЛЕСТ

16.02.19 14:49

Ги запознаваме ретките болести: 28 дена во февруари со 28 ретки дијагнози Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, м...

Ги запознаваме ретките болести: ЕРЕДИТАРЕН АНГИОЕДЕМ

15.02.19 11:53

Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 или 29 дена ќе се обидеме поблиску д...

Dr Batkoski pod artikli