Друштво за интернет портали „НИМО ОХРИДЊУЗ“ ДООЕЛ ОХРИД
OHRIDNEWS.COM
ул. „Гоце Делчев“ 20
Градско Пазариште
6000 Охрид

Сопственик и главен и одговорен уредник:
Горан Момироски

Информативна редакција:
Горан Момироски – уредник/новинар
Наташа Смоковска Јованова – новинар
Јован Цветкоски – новинар

Техничка поддршка:
Никола Главинчески
Крсте Симиџиоски

Видео и фотографија:
Анамарија Момироска

Е-пошта: [email protected]