OhridNews TV - OhridNews
1 Минута Вести 1 минута Вести 30.06.2022

1 Минута Вести 1 минута Вести 29.06.2022

Во шеесеттина секунди ги донесуваме најзначајните информации од ден...

1 Минута Вести 1 минута Вести 28.06.2022

Во шеесеттина секунди ги донесуваме најзначајните информации од ден...

Наше Здравје Наше здравје: Совети за убоди од инсекти

Во сезоната на годишни одмори освен на сончевите зраци треба да се ...

1 Минута Вести 1 минута Вести 27.06.2022

Во шеесеттина секунди ги донесуваме најзначајните информации од ден...

Напладне „Напладне“: Се бара формирање за Министерство за туризам и туристичка…

Туристичките работници предлагаат формирање на Министерство за тури...

1 Минута Вести 1 минута Вести 24.06.2022

Во шеесеттина секунди ги донесуваме најзначајните информации од ден...

1 Минута Вести 1 минута Вести 23.06.2022

Во шеесеттина секунди ги донесуваме најзначајните информации од ден...

1 Минута Вести 1 минута Вести 22.06.2022

Во шеесеттина секунди ги донесуваме најзначајните информации од ден...