Во бројот 57-58 на списанието Монс Аурелус, што излегува во Смедрево, во превод на Ристо Василевски се појави дел од книгата на Славе Ѓорѓо Димоски „Извештаи на Рисот“.

 

Академик Ристо Всилевски е осведочен поет и најзначајниот мост на македонската и српската литература и обратно кој повеќе децении упорно и успешно го гради и го оддржува со сјајни пребоди и препеви од двете литератури.

Осумнаесет оделни поеткси книги на Ѓорѓо се објавени на други јазици, а одделни песни и поетски циклуси преведени се на над триесет јазици. За неговата поезија напишана е едена есеистичка книга, а во Италија одбранет е магистерски труд.

За својата поезија повеќекратно е наградуван во земјава и странство.

OhridNews