Како дел од програмските активности на Завод и музеј е конзервацијата на фрескоживописот на црквата Света Богородица Захумска, кај охриѓани позната како Свети Заум. Црквата се наоѓа на 20 километри од Охрид, во близина на селото Трпејца. Живописот во оваа црква датира од 14 век и низ годините во голема мера е оштетен.

Од страна на министерството за култура веќе се доделени средства за оваа намена и се очекува наскоро да започнат активностите за конзервација.

Од Завод и музеј информираат дека е останат уште мал дел за реализација од планираните активности за годинава.
Освен конзервацијата на фрескоживописот во црквата Св. Богородица Захумска, до крајот на оваа година Завод и музеј планира да изврши и санација на Хаџи Хамза Џамијата.

OhridNews