ОД 20 ДО 30 ДЕКЕМВРИ ВО „ГАРДЕН“
ГОСТИТЕ ЌЕ ГИ ЗАБАВУВА ГРУПА „ПЕРСИДИ“