КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА - OhridNews
БИДЕТЕ И ВИЕ ДЕЛ ОД ТИМОТ НА „КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА“

АКТУЕЛНИ ОГЛАСИ:

Оглас 1: Администратор за продажба

Оглас 2: Асистент контолер во оддел за контролинг

Oглас 3: Доставувач на материјали до производна линија

Оглас 4: Планер на продажба

Оглас 5: Планер на паковен материјал

Оглас 6: Координатор за царина и транспорт

Information / Информации

KOSTAL MACEDONIA DOOEL OHRID

Industriska Zona Kosel, 6000 OHRID

e-mail. [email protected] web: http://www.kostal.com

Automotive supply industry / Автоиндустрија

Electronic, electromechanical and mechatronic products

Електронски, електромеханички и мехатронски производи