Познатиот професионален фотограф од Охрид Емил Јовановиќ, кој редовно ги следи настаните и случувањата во градот и земјава, за Денот на шегата и оваа година подготви колаж интересни фотографии, кои тој ги направи од минатиот до овој 1-ви Април.