Одговорности:

 • изработка на калкулации, технички услови и услови за преземање, како и подготовка на понуди (технички работи)
 • организација и водење разговори со купувачите при воведување нови производи
 • соработка при изработка на плански акти и инвестициски елаборати во производството односно техничко-технолошката област
 • водење проекти од порачка до потврдување на сериското производство
 • координација на изработката и потврдување примероци за нови проекти и повторени алати
 • управување и порачка на повторени алати
 • изработка на анализа на трошоци за проектите
 • соработка со надворешни институции и деловни партнери во рамките на проектните задачи
 • управување и следење на производите за време на рокот на траење
 • контрола на рентабилноста на производите (ROS) во текот на траењето на рокот
 • учество при R&R
 • грижа за чисто и уредно работно место

Потребни услови:

 • упорност
 • познавање на организацијата
 • планирање
 • оверливост
 • мотивациски способности
 • говорење и владеење на англискиот јазик (германски опционо)
 • употреба на стандардни и специјализирани компјутерски алатки
 • VII. степен, насока: техничка, општествена (со или без работно искуство)- предност имаат дипл.Машински инженери

Услови за работа:

 • Позицијата бара користење на заштитна опрема, 40h неделно/ 8h дневно. Локација: ЛТХ Леарница ДООЕЛ Охрид – производни/административни капацитети, работа само претпладне

Нудиме:

 • Компетитивна плата и можност за континуирано професионално усовршување и развој
 • покриени трошоци за превоз до и од работа ( во случај над 3км оддалеченост, по износ на месечен јавен превоз)
 • обезбеден топол оброк
 • во случај кандидатот да доаѓа од друг град, покривање на трошоци за сместување
 • исплата на регрес за годишен одмор согласно услови за стекнување на правото на регрес
 • исплата на новогодишен надоместок
 • доброволно приватно здравствено осигурување
 • награди и бонуси согласно покажани резултати и останати бенефиции како вработен кај нас

Кандидатите можат да аплицираат најдоцна до 17/05/2023 на https://www.lthcastings.com/careers

Ве очекуваме!

**Со доставувањето на вашата апликација потврдувате и прифаќате Вашите лични податоци да бидат обработувани за идните потреби од нови вработувања на Друштвото во рок од 120 дена. Во процесот на селекција, само кандидатите кои ќе влезат во потесниот круг ќе бидат контактирани и повикани на интервју.